Antwoord schriftelijke vragen (nader) : Nader antwoord op vragen van het lid Kuiken over het misbruikschandaal bij ProDemos

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het misbruikschandaal bij ProDemos

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Schriftelijke vragen

Het misbruikschandaal bij ProDemos

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid