Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Tielen, Van Wijngaarden en Laan-Geselschap over de berichten ‘Tientallen jongeren met grensoverschrijdend gedrag wordt niet behandeld’ en ‘Aanhoudingen in Rotterdam voor groepsverkrachtingen minderjarigen’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming
  • Mede namens
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Tielen, Van Wijngaarden en Laan-Geselschap over de berichten ‘Tientallen jongeren met grensoverschrijdend gedrag worden niet behandeld’ en ‘Aanhoudingen in Rotterdam voor groepsverkrachtingen minderjarigen’

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Tielen, Van Wijngaarden en Laan-Geselschap over de berichten ‘Tientallen jongeren met grensoverschrijdend gedrag worden niet behandeld’ en ‘Aanhoudingen in Rotterdam voor groepsverkrachtingen minderjarigen’

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

De berichten ‘Tientallen jongeren met grensoverschrijdend gedrag worden niet behandeld’ en ‘Aanhoudingen in Rotterdam voor groepsverkrachtingen minderjarigen’

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid