Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Özdil over het declaratiegedrag van de voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Özdil over het declaratiegedrag van de voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schriftelijke vragen

Het declaratiegedrag van de voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht

Indiener Z. Özdil, Tweede Kamerlid