Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Rog, Omtzigt, Bisschop en Stoffer over extra belastingdruk voor scholen die het lerarentekort proberen op te vangen middels een RTC

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Aanbiedingsbrief

Gerelateerde documenten