Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Raan over de kosten van stimulering van fossiele brandstoffen

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  M. Snel, staatssecretaris van Financiën
 • Mede namens
  W.B. Hoekstra, minister van Financiën
 • Mede namens
  C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat
 • Mede namens
  S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Raan over de kosten van stimulering van fossiele brandstoffen, ingezonden op 15 maart 2019

Indiener M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Schriftelijke vragen

De kosten van stimulering van fossiele brandstoffen

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid