Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Kerstens over onveiligheid in woonzorginstellingen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming
  • Mede namens
    P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Kuiken en Kerstens over onveiligheid in woonzorginstellingen

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Schriftelijke vragen

Onveiligheid in woonzorginstellingen

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid
Naar boven