Schriftelijke vragen : De vergroening van de auto’s van de overheid

Download

Indieners

  • Gericht aan
    E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat
  • Gericht aan
    S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
  • Indiener
    Frank Wassenberg, Kamerlid PvdD

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over de vergroening van de auto’s van de overheid

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
Naar boven