Schriftelijke vragen : Het bericht dat de NPO-app op tv’s van vóór 2014 niet meer werkt

Download

Indieners

  • Gericht aan
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
  • Indiener
    Joost Sneller, Kamerlid D66

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Sneller over het bericht dat de NPO-app op tv’s van vóór 2014 niet meer werkt

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Sneller over het bericht dat de NPO-app op tv’s van vóór 2014 niet meer werkt

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media