Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Rog en Van der Molen over Confuciusinstituten in Nederland

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

26-02-2019
Uitstel beantwoording vragen van de leden Rog en Van der Molen over Confuciusinstituten in Nederland

04-02-2019
Confuciusinstituten in Nederland