Schriftelijke vragen

De plannen voor grootschalige zandwinning in het IJsselmeer voor de kust van Friesland

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.