Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Kwint over het bericht dat de inhuurkosten van externen bij de NPO vier keer hoger dan de Roemernorm is.

Download Download

Ondertekenaars