Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid De Groot over het bericht ‘NVWA en Marktplaats laten huisdierenleed links liggen’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘NVWA en Marktplaats laten huisdierenleed links liggen’

Indiener T.C. de Groot, Tweede Kamerlid