Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over “de lobby van multinationals die al jaren helpen de politieke agenda te formuleren”

Download Download

Ondertekenaars