Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van Ojik en Diks over de export van cybersurveillance technologie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Mede namens
    S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De export van cybersurveillance technologie

Indiener A. van Ojik, Tweede Kamerlid