Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van der Molen en Sneller over het bericht dat de NPO overweegt om uit NLZIET te stappen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht dat de NPO overweegt om uit NLZIET te stappen

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid