Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Kerstens over het bericht ‘Geen gemeentepolis meer voor Heerder minima: we zijn teleurgesteld en kwaad’

Download Download

Ondertekenaars