Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van Weerdenburg en De Roon over het corruptieschandaal bij de UNRWA

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het corruptieschandaal bij de UNRWA

Indiener V.D.D. van Weerdenburg, Tweede Kamerlid