Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Dik-Faber en Drost over de registratie van een levenloos geboren kind na een abortus

Download Download

Ondertekenaars