Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Futselaar over de situatie op het Archimedes-instituut van de Hogeschool Utrecht

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Futselaar over de situatie op het Archimedes-instituut van de Hogeschool Utrecht

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schriftelijke vragen

De situatie op het Archimedes-instituut van de Hogeschool Utrecht

Indiener F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid