Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Westerveld en Özütok over het recht tot zelfbeschikking van intersekse baby’s en kinderen

Download Download

Ondertekenaars