Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van den Hul over leerlingen op basisscholen in achterstandswijken die massaal kampen met problemen bij taal en leren, concentratieproblemen en ouders die hun kinderen vaak niet kunnen helpen

Download Download

Ondertekenaars