Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van den Berg en Van Toorenburg over het doorbreken van het medisch beroepsgeheim bij verdenking van een misdaad

Download Download

Ondertekenaars