Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Stoffer en Baudet over de twijfels van het bedrijfsleven over de kosten van het klimaatbeleid

Download Download

Ondertekenaars