Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Schonis en Verhoeven over het artikel ‘Wie temt het datamonster in de auto-industrie?’

Download Download

Ondertekenaars