Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over misbruik van de landelijke regeling huisvesting statushouders om uitgeprocedeerde asielzoekers te huisvesten

Download Download

Ondertekenaars