Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Ploumen over het doodvonnis voor de Jemenitische bahá’í de heer Hamed bin Haydara

Download Download

Ondertekenaars