Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van der Molen en Bruins Slot over de algemene ledenvergadering van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen en het manifest ‘Versterk vrijwilligerswerk’

Download Download

Ondertekenaars