Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Özütok en Westerveld over het bericht 'Ook stichting kijkonderzoek verzamelde data met omstreden methode'

Download Download

Ondertekenaars