Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over de rol van verzekeraars, Achmea in het bijzonder, bij het proces tot stelselherziening rechtsbijstand en de invloed op het ministerie

Download Download

Ondertekenaars