Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het bericht dat notarissen jarenlang Kadastergeld in eigen zak staken

Download Download

Ondertekenaars