Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over het bericht dat het Openbaar Ministerie de mogelijkheid zou willen om vaker met criminelen deals en afspraken te maken in grote strafzaken

Download Download

Ondertekenaars