Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Nijboer over misbruik van crowdfundkanalen

Download Download

Ondertekenaars