Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Alkaya over het bericht dat Facebook tieners betaalde om hen te kunnen bespioneren

Download Download

Ondertekenaars