Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Bromet en Kröger over de berichten ‘Microplastics bewust in diervoeding gestopt’ en ‘ECHA proposes to restrict intentionally added microplastics’

Download Download

Ondertekenaars