Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Tielen en Van der Molen over het niet toestaan van een nieuwe aanvraagronde voor het experiment promotieonderwijs

Download Download

Ondertekenaars