Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Tielen en Van der Molen over het niet toestaan van een nieuwe aanvraagronde voor het experiment promotieonderwijs

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Tielen en Van der Molen over het niet toestaan van een nieuwe aanvraagronde voor het experiment promotieonderwijs

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schriftelijke vragen

Het niet toestaan van een nieuwe aanvraagronde voor het experiment promotieonderwijs

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid