Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Bruins, Van Meenen en Rog over brieven waarin schoolleiders gewezen worden op de wettelijke verplichting om gegevens van leraren aan te leveren voor het Lerarenregister

Download Download

Ondertekenaars