Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Ploumen en Kuiken over het bericht dat de rechter de Belgische overheid heeft opgedragen kinderen uit Syrië terug te halen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken
  • Mede namens
    F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht dat de rechter de Belgische overheid heeft opgedragen kinderen uit Syrië terug te halen

Indiener E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid