Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van Ojik, Karabulut, Ploumen, Voordewind en Sjoerdsma over de repressie tegen Nicaraguaanse ngo’s

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De repressie tegen Nicaraguaanse NGO’s

Indiener A. van Ojik, Tweede Kamerlid