Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van den Hul en Gijs van Dijk over onderzoek van Sociaal Werk Nederland waaruit blijkt dat meer ouders peuters thuishouden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede namens
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Onderzoek van Sociaal Werk Nederland waaruit blijkt dat meer ouders peuters thuishouden

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid