Schriftelijke vragen : Het bericht 'Miljoenen aan buitenlands bezit verzwegen bij aanvraag uitkering'

Download

Indieners

  • Gericht aan
    T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Indiener
    Léon de Jong, Kamerlid PVV

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid De Jong over het bericht 'Miljoenen aan buitenlands bezit verzwegen bij aanvraag uitkering'

Indiener T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid