Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Ojik en Voordewind over het bericht dat Nederland bewust geen vluchtelingen met medische problemen selecteert voor hervestiging

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.G.J. Harbers, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van Ojik en Voordewind over het bericht dat Nederland bewust geen vluchtelingen met medische problemen selecteert voor hervestiging

Indiener M.G.J. Harbers, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

Het bericht dat Nederland bewust geen vluchtelingen met medische problemen selecteert voor hervestiging

Indiener A. van Ojik, Tweede Kamerlid