Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Voordewind, Ten Broeke, Van Helvert, De Roon en Van der Staaij over een rapport over schoolboeken, uitgegeven door de Palestijnse Autoriteit

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.