Schriftelijke vragen

Het wethoudersbestand dat niet representatief blijkt te zijn

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

04-07-2018
Antwoord op vragen van het lid Öztürk over het wethoudersbestand dat niet representatief blijkt te zijn