Schriftelijke vragen : Het kappen van oude bomenlanen langs provinciale wegen

Download

Indieners

  • Gericht aan
    C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat
  • Indiener
    S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van der Graaf en Dik-Faber over het kappen van oude bomenlanen langs provinciale wegen

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat