Schriftelijke vragen : Het bericht ‘Privacywet of niet, Kadaster deelt privégegevens’

Download

Indieners

  • Gericht aan
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming
  • Indiener
    K. Verhoeven, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Verhoeven over het bericht ‘Privacywet of niet, Kadaster deelt privégegevens’

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties