Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Hijink over het bericht ‘Statement Transvisie: Zorg voor transgender kinderen komt veel te laat'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Hijink over het bericht ‘Statement Transvisie: Zorg voor transgender kinderen komt veel te laat'

Indiener B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Statement Transvisie: Zorg voor transgender kinderen komt veel te laat'

Indiener H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid