Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Jasper van Dijk en Van Nispen over het bericht ‘Waarom de strijd tegen het UWV je kapot kan maken - en hoe het anders kan’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede namens
    W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Waarom de strijd tegen het UWV je kapot kan maken - en hoe het anders kan’

Indiener J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid
Naar boven