Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Kooiman over het bericht van Radar 'Waar rook is: de macht van de tabaksindustrie'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Kooiman over het bericht van Radar ‘Waar rook is: de macht van de tabaksindustrie’

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Het bericht van Radar ‘Waar rook is: de macht van de tabaksindustrie’

Indiener C.J.E. Kooiman, Tweede Kamerlid