Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Voordewind, Becker en Kuik over het naar voren halen van de Nederlandse bijdrage aan UNRWA

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het naar voren halen van de Nederlandse bijdrage aan UNRWA

Indiener J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid