Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Futselaar over het bericht dat studenten lang in de wacht staan door onderbezetting en nieuw systeem

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht dat studenten lang in de wacht staan door onderbezetting en nieuw systeem

Indiener F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid